Header Ads
ชุมแสง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2565 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (บ่อหกบาท) อ.ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ 12 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2565 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (บ่อหกบาท) ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายสุวัฒน์​ จันทร์​สุข นายอำเภอชุมแสง นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม  วันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกคน จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย โดยคณะรัฐมนตรี กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ นำไปสู่การอนุรักษ์ และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ต่อไป!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619782952!!!!!? 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.