Header Ads
อ.แม่เปิน จัดพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)


อ.แม่เปิน จัดพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าแม่วงก์ – แม่เปิน"

วันนี้ ( 26 เมษายน 2565) เวลา 10.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าแม่วงก์ – แม่เปิน" โดยมี นายคณิต รัตนวัฒน์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาชน ร่วมพิธี ฯ  ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่เปิน ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์โดยในพิธี ฯ เป็นการมอบสมุดประจำตัว ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าแม่วงก์ - แม่เปีน" ให้แก่ประชาชนในท้องที่อำเภอแม่เปิน และอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี บางส่วน รวมจำนวน 213 ราย 217 แปลง
โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าแม่วงก์ - แม่เปีน" อำเภอแม่เปิน  จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการอนุญาตให้พี่น้องประชาชนในท้องที่อำเภอแม่เปิน และอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีบางส่วน ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ ทำให้ครอบครัวได้มีโอกาสสร้างชีวิตให้เข็มแข็งความมั่นคงในชีวิต สามารถสร้างรายได้เพิ่มผลผลิตแก่แผ่นดินและประเทศชาติ

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.