Header Ads
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด


พลตรีอดุลย์ ชมเย็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการพัฒนา​แหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายปรีชา เดชพันธุ์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายจิระเดช บุญ​มาก หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีฯ

          นางสาวมะลิวัลย์  เหมือนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน กล่าวว่า บึงบอระเพ็ดจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งที่มีผู้คนเดินทางมาเที่ยวชมจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ปัจจุบันได้ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ มีที่จอดรถกว้างขวาง ห้องน้ำสะอาดเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยา และเป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจของครอบครัว โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกครั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วม พัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม พร้อมปลูกจิตสำนึกด้านสาธารณะและปลูกฝังจิตใจให้กันหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในกิจกรรมมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดกวาดใบไม้ ปลูกและบำรุงต้นไม้โดยการกำจัดวัชพืชดายหญ้าพรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่เก็บกักคาร์บอนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด พร้อมมีการปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด อีกด้วยภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.