Header Ads
ชลบุรี - ทลฉ.มอบเงินสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนให้เยาวชนในชุมชนรอบ

   ที่ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุน โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี ผู้บริหาร พร้อมด้วย พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง และ ประธานชุมชนในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธี

สำหรับโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ในครั้งนี้ มีทุนการศึกษาที่เยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังได้รับ รวมทั้งสิ้น 33 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 367,000.- บาท 

นอกจากนี้ ท่าเรือแหลมฉบังยังได้ติดตามน้องๆ ที่จบการศึกษาไปแล้ว แต่ยังหางานทำไม่ได้ หรือมีปัญหาอุปสรรคใด ท่าเรือก็พร้อมช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ รวมทั้งประสานองค์การต่างๆ ให้ เพื่อให้เยาวชนของเราได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง และดูแลครอบครัวต่อไปในอนาคต​

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.