Header Ads
ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเสื้อ และเครื่องวัดความดัน ให้ อสม.แหลมฉบัง

 


ที่ บริเวณด้านหน้าอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร้อยตำรวจเอกธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำเสื้อ อสม. และอุปกรณ์เครื่องวัดความดัน ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขนครแหลมฉบัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,000 บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน) โดยมีนางนพรัตน์ เงินทอง นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้


สำหรับการมอบเงินเพื่อจัดทำเสื้อโปโล จำนวน 336 ตัว และจัดซื้อเครื่องวัดความดัน จำนวน 23 เครื่อง ในครั้งนี้ ทางสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  มีความประสงค์ให้ทางท่าเรือแหลมฉบังเป็นผู้จัดทำ และจะนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกฯ ทั้ง 336 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้ง 23 ชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง

เพื่อนำไปใช้งานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับการตรวจคัดกรอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับทีมงาน อสม. ที่สละเวลาช่วยเหลือสังคม ให้ปฏิบัติภาระกิจได้ง่ายขึ้น โดยมีนางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง ได้ลงพื้นที่ส่งมอบเสื้อและเครื่องวัดความดัน ที่อาคารรักสุขภาพ เทศบาลนครแหลมฉบัง


สัมภาษณ์

1. นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

2. นางนพรัตน์ เงินทอง นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี


ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.