Header Ads
กองทัพบก ผนึกกำลังประชา ดับไฟป่าแก้ไขปัญหาหมอกควัน
วันที่ 15 มีนาคม 2565


กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20​ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ได้รับแจ้งเหตุจาก อำเภอลับแล​ ว่ามีเหตุไฟไหม้ป่า จำนวน 2 จุด ในพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จุดที่ 1 บ้านชำป่าหวาย หมู่ 6 ตำบลชัยจุมพลฯ บริเวณพิกัด 47Q PV 019 450, จุดที่ 2 หมู่ 9 บ้านวัดป่า ตำบลฝายหลวงฯ บริเวณพิกัด 47Q PV 105 529 ทางหน่วยจึงจัดกำลังพลชุดดับไฟป่า

ร่วมกับ ปกครองอำเภอลับแล, ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 4 (ห้วยไผ่) สังกัด สบอ.11 พิษณุโลก, ผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อดับไฟป่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 2 จุด โดยสาเหตุเกิดจากการปะทุขึ้นของไฟป่า ทำให้ลุกล่ามขยายวงกว้างไปทั่วทุกทิศทาง โดยมีนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล เป็นผู้ควบคุมและประสานขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า พร้อมทั้งได้ทำแนวกันไฟ และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดการประทุขึ้นอีก 


นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.