Header Ads
สุโขทัย เปิดคลินิกทันตกรรมนอกโรงพยาบาลลดความแออัด
                                ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายแพทย์มาโนช  อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย ตรวจเยี่ยมคลินิกทันตกรรม ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ริมน้ำยม) โรงพยาบาลสุโขทัย  ซึ่งคลินิกทันตกรรม แห่งนี้จัดว่าทันสมัยมีการปรับปรุงระบบการหมุนเวียนระบบระบายอากาศ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา(โควิด-19) โดยมีนายแพทย์ครรชิต  สุวรรณาลัย  หัวหน้าฝ่ายกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุโขทัย ให้การต้อนรับในการเปิดคลินิคทันตกรรมครั้งนี้


สำหรับการเปิดคลินิกทันตกรรมนอกโรงพยาบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากและประชาชนได้รับการรักษาที่เหมาะสมทั่วถึง ลดความแออัด ในโรงพยาบาลสุโขทัย  ทางโรงพยาบาลสุโขทัย  จึงได้ เปิดคลินิกทันตกรรมนอกโรงพยาบาลขึ้น เพื่อขยายบริการทันตกรรม แก่ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการอำเภอเมืองสุโขทัย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เน้นความสำคัญของการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน 4 มิติ คือการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ


                                นายแพทย์ครรชิต  สุวรรณาลัย  หัวหน้าฝ่ายกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุโขทัย  กล่าวว่า กลุ่มงานทันตกรรม นอกโรงพยาบาลสุโขทัย เปิดให้บริการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ริมน้ำยม) โรงพยาบาลสุโขทัย บริการ ตรวจสุขภาพช่องปาก และรับการรักษาทันตกรรม (การขูดหินน้ำลายและ/หรือ การรักษาทางทันตกรรมทุกประเภท) แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการในอำเภอเมืองสุโขทัย และประชาชนทั่วไป สำหรับอัตราค่าบริการถอนฟัน 170 บาท อุดฟัน 300 บาท อุดฟันสีเหมือนฟันเริ่มต้นที่ 500 บาท ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามาใช้บริการและนัดหมายการรักษาที่คลินิกทันตกรรมนอกโรงพยาบาล ได้  ซึ่งกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลสุโขทัย ได้มีการจัดระบบติดตามคนไข้ให้ทันสมัย ทันเวลา ครอบคลุมทุกบริการ


                                ด้านนายแพทย์มาโนช  อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย  กล่าวว่า ขณะนี้ทางโรงพยาบาลสุโขทัย ได้มาให้บริการทางด้านทันตกรรม ด้านการตรวจรักษาโรคเรื่อรังเบาหวานความดัน นอกจากผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองแล้ว ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงทั้ง ยางซ้าย บ้านสวน บ้านหลุม ก็มาใช้บริการตรงนี้ได้ นอกจากนี้ เรายังมีบริการการแพทย์แผนไทย อีกด้วย ในส่วนของทันตกรรมที่ทางโรงพยาบาลมาเปิดบริการเพิ่มตรงนี้ ทางเราเน้นเลยว่า นอกจากสิทธิ์ที่ทานสามารถเบิกได้จากข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม บัตรทอง สามารถใช้ได้ตามสิทธิ์ เหมือนกับที่ใช้ในโรงพยาบาลทุกประการ ที่สำคัญคือมาตรฐานความปลอดภัย ของห้องทันตกรรมแห่งนี้ เป็นห้องทันตกรรมที่ทันสมัย มีระบบดูด ฟอกอากาศป้องกันการติดเชื้อ เนื่องจากการทำฟันในแต่ละครั้งจะมีการฟุ้งกระจาย ตรงนี้เรารับประกันเรื่องของความปลอดภัยได้และที่สำคัญไม่ต้องไปแออัดที่โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลและกลุ่มงานทันตกรรมได้วางแนวทาง ว่า ตรงนี้จะบริการประชาชนที่วอล์คอินเข้ามา ก็จะมีคิวพิเศษให้ ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ซึ่งจะประสานกับทางโรงพยาบาลว่าตรงไหนจะได้รับคิวเร็วที่สุด


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัยขับเคลื่อนโดย Blogger.