Header Ads
เชียงราย - กลุ่มม้งร้องแบ่งเขตหมู่บ้านใหม่ไม่เป็นธรรม
     

   วันที่ 2 มีนาคม 2565 กลุ่มม้งราว 30 คน เข้ายื่นหนังสื่อร้องขอความเป็นธรรมต่อนายคฑาสิทธิ์ เนืองหล้า นายอำเภอเชียงแสน จากกรณีการขอแบ่งเขตแนวหมู่บ้านม้งใหม่ และหมู่บ้านม้งเก่าบ้านธารทอง หมู่ที่ 11 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน โดยมีนายเฉลิม แซ่ซัง เป็นแกนนำ ซึ่งหมู่บ้านธารทอง ต.แม่เงิน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชาวม้งอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากราว 1,500 คน ที่ผ่านมาการพัฒนากลับเข้าไม่ถึงกลุ่มชาวบ้านม้งใหม่ ที่มี 120 หลังคาเรือน ประชากรราว 500 คน    และเมื่อวันที่ 20 ส.ค.2564 ที่ผ่านมา  ชาวบ้านม้งเก่าและม้งใหม่ได้ทำประชาคมหมู่บ้านธารทองเพื่อขอความเห็นในการแบ่งหมู่บ้านธารทอง หมู่ 11 ออกเป็น 2 หมู่บ้าน  ซึ่งประชาชนทั้งสองหมู่บ้านต่างมีมติเห็นชอบ โดยการขอแยกตัวครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ระเบียบขอจัดตั้งหมู่บ้านอย่างถูกต้อง

        นายเฉลิม แซ่ซัง เป็นแกนนำกลุ่มม้งใหม่ กล่าวว่าการเดินทางมาครั้งนี้ของชาวบ้านเพื่อยื่นหนังสือร้องความเป็นธรรมพร้อมแนบรายชื่อชาวบ้านม้งใหม่หรือหมู่บ้านธารทองใหม่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีแบ่งแนวเขตหมู่บ้านไม่เป็นธรรมต่อนายอำเภอเชียงแสน เพราะการแบ่งเขตพื้นที่หมู่บ้านธารทองใหม่ ได้พื้นที่น้อยกว่าบ้านธารทองเก่า พื้นที่ส่วนใหญ่ติดแนวเขาและเป็นทางน้ำผ่านเมื่อถึงฤดูฝนก็จะได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วม สิ่งสำคัญพื้นที่ของหมู่บ้านไม่สามารถขยายให้มีพื้นที่มากขึ้นเพื่อรองรับความเจริญเพราะอยู่ในพื้นที่ตาบอด  พื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านธารทองเก่า(บ้านม้งเก่า)นั้นเป็นของผู้นำชุมชนบางคนที่มีผลประโยชน์ซับซ้อน เนื่องจากเป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินในเขตพื้นที่ และที่ผ่านมาผู้นำรายนี้ได้ข่มขู่ชาวบ้านม้งใหม่หากคัดค้านการแบ่งแนวเขตดังกล่าวที่จะมีการลงประชามติในวันที่ 5 มีนาคม 2565  ก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือในด้านต่างๆที่พึ่งได้


       ต่อมา นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอเชียงแสน ได้เดินทางมารับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านม่งใหม่  พร้อมกับพูดคุยกับชาวบ้านว่าพร้อมจะให้ความเป็นธรรมในการแบ่งเขตแนวของหมู่บ้านธารทอง ม.11 ต.แม่เงิน เพื่อให้เกิดการพัฒนาเข้าถึงประชาชนชาวม้ง และจะให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย โดยเบื้องต้นได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมเพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแบ่งแนวเขตของหมู่บ้านธารทอง ม.11 ต.แม่เงิน ก่อนสรุปผลและส่งต่อไปยังหน่วยเหนือเพื่ออหาทางออกต้อไป

ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธรากูล / จ.เชียงรายขับเคลื่อนโดย Blogger.