Header Ads
ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน มอบสนามเปตอง และมอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ร.ร.ผู้สูงอายุบ้านไร่หนึ่ง


   ที่ บริเวณทำการชุมชนบ้านไร่หนึ่ง ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมการทำดอกไม้จันท์ ของโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านไร่หนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการที่ทางการท่าเรือแห่งประเทศไทย และท่าเรือแหลมฉบังให้การสนับสนุนมาโดยตลอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำร่วมกัน และเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน


นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบสนามเปตอง ที่ทางท่าเรือแหลมฉบังสนับสนุนการสร้างสนามเปตองให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านไร่หนึ่ง เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านไร่หนึ่ง ได้คลายเครียด ออกกำลังกาย ได้ทำกิจกรรมยามว่างร่วมกันในการเล่นกีฬาเปตอง

พร้อมกันนี้ยังเป็นผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย และท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุน ค่าใช้จ่าย เป็นค่าอาหารกลางวัน  ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านไร่หนึ่ง เป็นจำนวนเงิน 165,600 บาท ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการฯ ที่ท่าเรือแหลมฉบังทำต่อเนื่องมากว่า 5 ปี โดยมีนายลออ สมุทรสินธุ์  ผู้ก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านไร่หนึ่ง  นางนิชานันท์  เสนาะ เลขานุการโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านไร่หนึ่ง และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านไร่หนึ่ง ร่วมรับมอบและให้การต้อนรับในครั้งนี้

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.