Header Ads
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต์ เป็นประธานในการให้โอวาทแก่คณะกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางเข้า ร่วม การแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์"
วันที่ 2 มีนาคม 2565


 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวให้โอวาท ให้ขวัญกำลังใจ แก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2565 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 


  โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ดังนี้

1. การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 16 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา กอล์ฟ กาบัดดี้ คาราเต้โด จักรยาน บาสเกตบอล 3x3 เพาะกาย มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยิงปืน มวยปล้ำในร่ม มวยปล้ำชายหาด เรือพายุ วอลเลย์บอลชายหาด วูซู ปัญจกีฬา และเอ็กซ์ตรีม มีนักกีฬาชาย 48 คน นักกีฬาหญิง 43 คน เจ้าหน้าที่ 30 คน รวมทั้งสิ้น 121 คน

2. การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา เปตอง และเทเบิลเทนนิส มีนักกีฬาชาย 5 คน มีนักกีฬาหญิง 2 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน ทั้งนี้ ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ กีฬาแห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 


นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.