Header Ads
เทศบาลเมืองศรีราชาประชุมเตรียมจัดงานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว ประจำปี 2565


ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  พร้อมรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือการจัดงานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว ประจำปี 2565  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19-21 เมษายน นี้ ซึ่งจะจัดขึ้นที่บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโควิด19 จึงต้องมีการประชุมทำความเข้าใจในการจัดงานของแต่ละฝ่าย 

       โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้มีการตัดกิจกรรมบางอย่างออกไป อาทิ ขบวนรถแห่  เวทีรำวงย้อนยุค  การแข่งขันมวยตับจาก เพื่อลดความแออัดของผู้ร่วมงาน ซึ่งจะไปเน้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรม พิธีบวงสรวงกองข้าว  การประกวดสำรับขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง และนิทรรศการประวัติความเป็นของประเพณีกองข้าว รวมถึงการสาธิตและจำหน่ายขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองของแต่ละชุมชน  ซึ่งจะจัดในวิถีนิวนอร์มอล เข้มงวดตามจุดคัดกรองก่อนเข้างาน  ส่วนการแสดงวัฒนธรรมต่าง เช่น ลำตัด หนังใหญ่บ้านวัดดอน จังหวัดระยอง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และการแสดงอื่นๆ จะมีการแยกออกเป็นเวทีย่อยออกไป และในส่วนของคาราวานสินค้าโอทอปจะจัดที่บริเวณสะพานเกาะลอย รวมถึงจะไม่ใช้พื้นที่ถนนหน้าสวนสุขภาพในการตั้งร้านค้าเพื่อไม่ให้เกิดจราจรติดขัด  ทั้งจะมีการประชุมครั้งต่อไปซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มลด กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันต่อไป

ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.