Header Ads

 


นายกสื่อ ส่งข้อมูล บิ๊กส่งเสริม อปท.ฟันข้าราชการทุจริต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 10:00 นนายอภิรัฐ กุนกันไชย นายกสมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคม เข้าพบนายประยูร รัตนเสนีย์อธิบดีกรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมอบข้อมูลลับ กระบวนการทุจริตสอบแข่งขัน เลื่อนตำแหน่งของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้เสียหายจำนวนมากร้องศาลปกครองที่ผ่านมา

ขับเคลื่อนโดย Blogger.