Header Ads
สุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าประเภทชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม ช่วงเทศกาล “วันมาฆบูชา”
จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าประเภทชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม ช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  “วันมาฆบูชา” รักษาความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่ไปเลือกซื้อ เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกัญจิรา เคียงคู่ หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงาน พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยร้อยโท สุชาติ ท้วมนาค รองหัวหน้าชุดวิทยากร กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย และ คณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าประเภทชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม ในช่วงเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับประชาชนในการเลือกซื้อชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ห้างสรรพสินค้า “บิ๊กซี” อำเภอเมืองสุโขทัย และร้านจำหน่ายสังฆทาน ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โดยได้กำชับให้ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน ห้ามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตรวจสอบรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานตรงกับรายการสินค้าที่แสดงไว้หรือไม่ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาและคุณภาพสินค้า ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ สำหรับภาพรวมของการตรวจสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากพบการกระทำผิดสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย โทร. 055 611238 หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัยขับเคลื่อนโดย Blogger.