Header Ads
“สาธิต” รุดเยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากรอภัยภูเบศร และ อสม.ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี หลังโควิด 19 ระบาดหนัก พร้อมหนุน สร้างเวลเนส บิสิเนสโมเดล ด้วยกัญชา ขยายสู่พื้นที่อีอีซี
เย็นวานนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2565) นายสาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เดินทางมายังโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใน จ.ปราจีนบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมนิทรรศการการใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ


นายสาธิต กล่าวแสดงความเป็นห่วงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอน ที่ขยายวงกว้าง มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ แม้ประชาชนจะได้รับวัคซีนกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตาม พร้อมกันนี้ รมช.สาธารณสุข  ยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านสมุนไพร และการให้บริการเดย์สปา ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รวมไปถึงคลินิกกัญชา และเยี่ยมชมระบบการปลูก การสกัดกัญชาเพื่อการแพทย์ ทั้งนี้ภายหลังจากที่ สธ.ได้ประกาศปลดล็อคการปลูกกัญชา และอยู่ระหว่างการรอประกาศใช้กฎหมายภายใน 120 วัน นั้น นายสาธิตระบุว่า การให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน เป็นสิ่งสำคัญ พร้อมกันนี้ยังเสนอให้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ทำ Business Model Wellness ด้วยกัญชาควบคู่กับสมุนไพรอื่น เพื่อเป็นต้นแบบและขยายผลสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 


นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า จ.ปราจีนบุรีเป็นเมืองสมุนไพร ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมีศักยภาพในการให้บริการ การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาประเทศ เป็นต้นแบบเรื่องการใช้สมุนไพร ปัจจุบันได้มีการศึกษา และพัฒนาเรื่องการกัญชาอย่างครบวงตั้งแต่กระบวนการปลูก การสกัด และผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากส่วนต่าง ๆ ของกัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.