Header Ads

 


นครสวรรค์ - คณะศิษย์ยื่นหนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลสุขภาพ หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม อย่างเร่งด่วน


สืบเนื่องจากอาการอาพาธของพระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม) วัดธารทหาร (ห้วยด้วน) ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ของช่วงเช้าวันที่ 18 มกราคม 2565 ท่านได้เกิดอาการอาพาธจึงนำส่งโรงพยาบาลศรีสวรรค์ แต่อาการไม่ดีขึ้นจึงต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพฯอย่างเร่งด่วน ซึ่งคณะแพทย์ได้ลงความเห็นว่าปอดติดเชื้อ ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวทราบภายหลังว่าในช่วงเช้าของวันที่ 17 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่พยาบาลท่านหนึ่ง ได้ฉีดยาให้หลวงปู่โดยไม่ได้รับคำสั่งจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการอย่างเร่งด่วนและถูกขั้นตอน ถือวิสาสะฉีดยาให้หลวงปู่ ซึ่งทำให้อาการของหลวงปู่ท่านทรุดหนักมากขึ้น ก่อนที่จะได้รับการส่งตัวเข้าโรงพยาบาลภายหลัง ซึ่งคณะกลุ่มศิษย์ยานุศิษย์มีคำถามว่า พยาบาลท่านนี้ฉีดยาอะไรรักษาหลวงปู่และในการฉีดยาให้หลวงปู่นั้นได้รับคำสั่งการจ่ายยาจากแพทย์ผู้เชี่บวชาญหรือไม่ อย่างไรจึงทำให้อาการท่านทรุดหนักและต้องดำเนินการส่งตัวด่วนไปยังโรงพยาบาลศรีสวรรค์ และถ้ามองดูเหตุการณ์ย้อนหลังมีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้หลวงปู่อาพาธ เกิดจากขาดการดูแลจากผู้ที่มีความรู้และผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาอย่างถูกต้อง จึงเป็นที่มาการทำหนังสือร้องเรียนจากคณะศิษย์ยานุศิษย์ขอให้เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลสุขภาพของพระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม)  

        นายต่อ สุขประเสริฐ เป็นตัวแทนคณะกลุ่มศิษย์ยานุศิษย์สายตรงและคณะศิษย์ยานุศิษย์ ทั่วประเทศ ได้ทำหนังสือ 2 ฉบับ เพื่อยื่นให้กับทางโรงพยาบาลหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ และอีกฉบับได้ยื่นให้กับคณะกรรมการวัดห้วยด้วนเพื่อพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลสุขภาพของหลวงปู่ นายธนกฤษณ์  กันแสง มัคทายกวัด ตัวแทนคณะกรรมการ วัดห้วยด้วน ได้ลงมติมีความเห็นตรงกันแล้วว่าให้เปลี่ยนผู้ดูแลสุขภาพ ของหลวงปู่โดยจะให้ผู้ที่เคยมาดูแลหลวงปู่ก่อนหน้านี้ มาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสุขภาพของหลวงปู่พัฒน์แทนพยาบาลวิชาชีพท่านนี้ หลังจากหลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม กลับมาพักฟื้นที่วัดห้วยด้วนต่อจากนี้ไป

ภาพ/ข่าว  ทีมข่าวเฉพาะกิจ 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.