Header Ads

 


มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดบริการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนฟรี

 ที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ นายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ  พร้อมคณะกรรมการ ฯ ร่วมกันต้อนรับคณะหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และโรงพยาบาลหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทำกิจกรรมดูแลด้านสุขภาพอนามัย ให้กับประชาชน โดยมีกิจกรรมดังนี้ คือ บริการตรวจโรค จ่ายยา ถอนฟัน ตัดผม และแจกแว่นสายตา  รวมถึงมีกิจกรรมนันทนาการ สำหรับเด็ก การวาดภาพระบายสีตุ๊กตา ซึ่งที่กล่าวมาฟรีทุกรายการ  

 

นายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ  กล่าวว่า ปกติจะจัดงานปีละครั้ง แต่ที่ผ่านมาประมาณ 2 ปี ได้เว้นการจัดงานไป เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 พอมาปีนี้เริ่มผ่อนคลาย จึงได้จัดบริการดูแลสุขภาพ ร่างกายให้กับประชาชน อย่างน้อยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้บางส่วนก็ยังดี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.