Header Ads

 


กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรีห่วงใยประชาชน มอบรถวิลแชร์ และถุงยังชีพ ให้กับผู้ป่วยติดเตียงเมื่อ 12ม.ค.65 พล.ต.ดิฐพงษ์  เจริญวงศ์ ผบ.มทบ.12 , พ.อ.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ รอง ผบ.มทบ.12/รอง ผอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี และคณะผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่มอบรถวีลแชร์ เครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าห่มให้กับครอบครัวของกำลังพลที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและมีความจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวน 3 ครอบครัว ดังนี้

1.มอบให้กับ นางนวลจันทร์ ใจบุญดี มารดา พ.ต.หญิงเยาวลักษณ์ ใจบุญดี สังกัด บก.มทบ.12 พักอาศัยบ้านเลขที่ 5/3 ม.15 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

2.มอบให้กับ นายพิชัย ยูปานนท์ บิดา จ.ส.อ.สุริยา ยูปานนท์ สังกัด สง.สด.จว.ป.จ.พักอาศัยบ้านเลขที่ 19/9 ม.15 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

3.มอบให้กับ นางประณีต สอนทรง มารดา จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ สอนทรง สังกัด ผสพ.มทบ.12 พักอาศัยบ้านเลขที่ 68/13 ซ.สถิตธ์ ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 

สร้างความประทับใจและได้รับคำขอบคุณจากทั้ง 3 ครอบครัวที่ผู้บังคับบัญชาได้กรุณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวของตนในวันนี/////


/ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.