Header Ads

 


ร้อยเอ็ด - พรรคพลังสังคมใหม่ ประชุมเพื่อจัดตั้งตัวแทนพรรค ประจำเขตเลือกตั้ง ที่ 5


วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น ดร.เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ หัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่ พร้อมนายมนัส คงสะอาด โฆษกพรรคพลังสังคมใหม่ เดินทางไปประชุมสมาชิกพรรคพลังสังคมใหม่  เพื่อจัดตั้งตัวแทนพรรคการเมือง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศาลาโคกหนองนา ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด  และโดยได้เปิดตัวผู้แทนสมัคร สส.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 นอกจากนี้ ดร.เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ หัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่ ยังได้แถลงถึงนโยบายหลัก "รายได้พื้นฐานถ้วนหน้า จ่าย 3,000 บาท ให้กับผู้มีรายได้น้อยทุกคน"  โดยก่อนหน้านี้ยังได้ไปเปิดหลายจังหวัดในภาคอีสานเพื่อขอสนับสนุนจากชาวบ้านในการขอเป็นตัวแทนพี่น้องจัดตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งที่จะถึง

ภาพ/ข่าว  วิภาวรรณ สงวนพันธุ์


ขับเคลื่อนโดย Blogger.