Header Ads

 


ส่งออกทุเรียนภาคเหนือไปโลดแน่ “นราพัฒน์”จับมือผู้ส่งออก จัดติวเข้มเกษตรกร ครั้งที่ 1 มุ่งยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน สร้างความได้เปรียบเหนือประเทศคู่แข่ง    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรี.  ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ภาคเหนือ ได้เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภาคเหนือเพื่อการส่งออก ครั้งที่ 1” ที่หอประชุมตลาดผลไม้เทศบาลตำบลหัวดง (OTOP) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัทพันธมิตรด้านการส่งออกผลไม้ ประกอบด้วย บริษัท เดอะลิส อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น โดยนางสาวลิลพัชร์  ทองโสภา ประธานบริษัท บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป(ไทยแลนด์) จำกัด โดยนายวิชัย ศิระมานะกุล ประธานบริษัท และบริษัท กสิรุ่งเรือง จำกัด โดยนายกมล  เรืองขจร ประธานกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการส่งออกผลไม้ไปยังตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจมีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 100 คน

นายนราพัฒน์ กล่าวว่า  โครงการอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภาคเหนือเพื่อการส่งออก ครั้งที่ 1 ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาเกษตรกร โดยเฉพาะผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ ด้วยจะได้รับรู้ถึงการพัฒนาการผลิตทุเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน GAP รวมถึงการป้องกันจำกัดหนอน เจาะเมล็ดทุเรียน จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ อีกทั้งยังมีการให้บริการด้านการเกษตร การจัดนิทรรศการความรู้จากหน่วยงานต่างๆ เช่น จากธกส.จังหวัดอุตรดิตถ์

นายนราพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับภาพรวมในการอบรม ทุกฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่า ทุเรียนหมอนทอง ยังเป็นผลไม้ที่มีอนาคตมีการส่งออกมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นตามลำดับ นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ส่งออกเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 89,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 76 เมื่อเทียบกับปี 2563 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กลุ่มผู้ประกอบการต้องการให้พัฒนามากขึ้น คือ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกร เพื่อรักษาคุณภาพผลผลิต ที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดต่างประเทศ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนามและมาเลเซีย

“ สิ่งที่ต้องเน้นย้ำกับเกษตรกร คือ ต้องมีการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด เช่นการรับรองมาตรฐาน GAP เนื่องจากการส่งออกทุเรียนไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งมีมาตรการควบคุมการนำเข้าที่เข้มงวดในเรื่องโรคและแมลง เช่น เพลี้ยแป้งราดำและมด ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับการจัดการดูแลเรื่องเหล่านี้เป็นพิเศษ” นายนราพัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ สำหรับการจัด“โครงการอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภาคเหนือเพื่อการส่งออก ครั้งที่ 1” เป็นผลสืบเนื่องจากที่ทางบริษัทผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ ได้เข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาในการพัฒนาผลไม้เพื่อการส่งออกของภาคเหนือ เมื่อช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งนายนราพัฒน์ได้ให้ความสำคัญพร้อมสนับสนุนเต็มที่ และมอบหมายให้นายเก้าธรัช เทียนมงคล คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งประสานความร่วมมือเพื่อยกระดับความรู้เกษตรกรและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่างๆ และนำมาสู่การจัดอบรมครั้งนี้ที่จะนำไปสู่การยกระดับด้านคุณภาพการผลิตแก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนืออย่างครบวงจร โดยกลุ่มผู้ประกอบการร่วมกันสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการยกระดับพัฒนาเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.