Header Ads
พาณิชย์จังหวัดสุโขทัยจัดมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ วิถีโขทัย ณ.บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก
วันที่ 10 ม.ค.65 เวลา 13.30น ที่โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยนายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย และนายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย ร่วมกันแถลงข่าวมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์วิถีโขทัย โดยมีผู้สื่อข่าว หัวหน้าส่วนราขการ และกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์วีถีโขทัย เข้าร่วมงาน


นายวิรุฬพรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่าจังหวัดสุโขทัยกำหนด "จัดมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ วิถีโขทัย" วันที่ 12 ถึง 16 มกราคม 65 เวลา 10.00- 21.00 น ณบริเวณลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัย ให้มีการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย และพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อเพิ่มขีดสามารถของผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ อันนำไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้านการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัยจึงได้กำเนิดโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์


ภายในงานจะมีสินค้าที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายในงานครั้งนี้ประกอบด้วยผักปลอดสาร ผลไม้ โดยมี ผลไม้เด่น “ส้มแม่สิน” ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัยมาจำหน่ายด้วย นอกจากนี้ยังมี ละมุด ข้าวสาร กาแฟห้วยตม ผักปลอดภัย กล้วยอบเนย สินค้าเกษตรแปรรูป สมุนไพรแปรรูป ซึ่งสินค้าทั้งหมดเป็นสินค้าจากผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และของดีจังหวัดสุโขทัย ที่รวบรวมจากหลายอำเภอ รวมถึงยังมีสินค้าหัตถอุตสาหกรรมและสินค้าดีสินค้าเด่นจังหวัดสุโขทัยที่มีความสวยงาม โดดเด่น มีความเป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ อาทิ ผ้าทอ เครื่องประดับที่ทำจากเงินและทองกว่า 50 คูหา


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.