Header Ads
ชลบุรี - Siracha Book Festival เทศกาลหนังสือศรีราชา ครั้งที่ 1 "อ่านออก เถียงได้" @Central Sriracha


ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลหนังสือศรีราชา ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด "อ่านออก เถียงได้" จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา  ซึ่งเป็นงานเทศกาลหนังสือใหญ่ที่สุดในจังหวัดชลบุรีโดยมีนางสาวทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนางสาวรุ่งฤดี พันธุรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาศรีราชา เข้าร่วมงานในครั้งนี้

นอกจากนี้ยังมีการมอบโล่เกียรติคุณ ให้หน่วยงานที่ร่วมส่งเสริมการจัดงาน และมอบทุนในโครงการ "๑ อ่าน ล้านตื่น” เพื่อซื้อหนังสือตรงใจ มูลค่า 25,000 บาท ให้โรงเรียนในจังหวัดชลบุรี 4 แห่ง และจังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

สำหรับงานเทศกาลหนังสือศรีราชา ครั้งที่ 1 “อ่านออก เถียงได้” เป็นธีมงานซึ่งมาจากแนวคิดที่คนรุ่นใหม่ในยุคสมัยนี้ได้ค้นพบความรู้ หรือข้อมูลชุดใหม่ ๆ จากหนังสือที่หลากหลายและแตกต่าง ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีมองโลก และสังคมของพวกเขาจนก่อเกิดพื้นที่ใหม่ ๆ ในการแสดงความคิดเห็น แชร์มุมมองของตนผ่านโซเชียลมีเดีย และนำไปสู่การถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ในสังคมกับผู้คนมากมาย ซึ่งหลายครั้งที่การพูดคุยนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากการอ่าน

“อ่านออก เถียงได้” จึงไม่ใช่การมุ่งแสดงความก้าวร้าว แต่เป็นความพยายามที่จะสร้างบรรยากาศแห่งการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันด้วยเหตุผล ทั้งคนที่คิดไม่เหมือนกัน มีความเชื่อที่ไม่เหมือนกัน หรือคนที่ต่างเจเนอเรชั่นกัน ให้สามารถถกเถียงกันได้อย่างเกิดประโยชน์ และจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาที่ดีและนำไปสู่วิถีทางที่จะทำให้สังคมดีขึ้นได้

โดยงานเทศกาลหนังสือศรีราชา ครั้งที่ 1 “อ่านออก เถียงได้” จัดที่Sriracha Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 - 21.00 น.

สัมภาษณ์

1. นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา

2. นางสาวทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.