Header Ads

 


ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมมอบรางวัลในการแข่งขันว่ายน้ด้านบนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2564


วันที่ 3 ธันวาคม 2564 พล.ร.อ.สุทธินันท์  สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2564 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

ซึ่งในระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 เป็นการแข่งขันของนักกีฬาในกลุ่ม 1 (รุ่นอายุ 16 – 18 ปี) , กลุ่ม 2 (รุ่นอายุ 14 – 15 ปี) และกลุ่มทั่วไป (รุ่นอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป) โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 263 คน 

ทั้งนี้การจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ําชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2564 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเป็นการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ จํานวน 4 รายการ คือ

- รายการซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 12 – 25

พฤษภาคม 2565

- รายการ FINA World Championships 2022 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2565

- รายการเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่

20 – 28 กันยายน 2565

- รายการเอเชียนยูธณเมืองซัวเถาสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่20-28ธันวาคม 2565

2. เพื่อเป็นการจัดอันดับนักกีฬาว่ายน้ําในแต่ละรุ่นอายุของประเทศไทย 

3. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ทั้งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และ ผู้ตัดสินให้สูงขึ้น

4. เพื่อให้สโมสรสมาชิกได้แสดงศักยภาพในการนํานักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการสําคัญของปี

ในปีนี้สมาคมฯ ได้กําหนดจํานวนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันภายใต้ข้อจํากัดของมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยนอกจากนักกีฬาทุกคนจะเข้าแข่งขันได้ต้องผ่านเกณฑ์เวลาที่กําหนดแล้ว สมาคมฯ ได้กําหนดจํานวนนักกีฬาในแต่ละรายการที่สามารถเข้าแข่งได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมเวลาในการแข่งขันแต่ละวัน รวมทั้งให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อีกด้วย


ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.