Header Ads

 


ยะลาจัดกิจกรรม Kick off COVID-Free Setting แนะนำวิธีการเข้าใช้แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID และร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือร้านค้าในการประเมินออนไลน์ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมรับการเปิดท่องเที่ยว
           วันนี้(13 ธ.ค 64)   เทศบาลนครยะลา  ได้จัดกิจกรรม Kick off COVID-Free Setting และแนะนำวิธีการเข้าใช้แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID การใช้โปรแกรมบันทึกสำรวจข้อมูลผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจาก  เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 12   สสจ.ยะลา รพ.ยะลา ให้กับทีมพี่เลี้ยงซึ่งมี บัณฑิตแรงงาน อสม. ผู้ช่วยเหลือชุมชน  เจ้าหน้าที่สาธารสุข ส่วนราชการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา  โดยมี นายสุชาติ อนันตะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา นายอนุชิต กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรีนครยะลา นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา แรงงานจังหวัดยะลา นางผุสสดี จ๋ายเจริญ พาณิชย์จังหวัดยะลา  ร่วมงาน หลังจากนั้นทางทีมงาน  ยังได้ร่วมกันลงพื้นที่ออกตรวจประเมิน แนะนำ สถานประกอบการในพื้นที่ เขตเทศบาลนครยะลา ซึ่งมีกว่า 700 ร้าน อีกด้วย


          สำหรับ กิจกรรม Kick off COVID-Free Setting   สืบเนื่องจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19จังหวัดยะลา มีมติกำหนดให้พื้นที่อำเภอเบตง และอำเภอเมืองยะลา เป็นพื้นที่เป้าหมายหลักในการดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid free setting) เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่   โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง ศาสนสถาน เข้าประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม thai stop covid plus ของกรมอนามัย เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ ที่ต้องการเปิดกิจการ สามารถใช้แนวทางนี้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติเบื้องต้น    


             ทั้งนี้  จ.ยะลา อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด  จึงได้เน้นย้ำให้ใช้แนวทางของ covid free setting เป็นแนวทางในการดำเนินการร่วมด้วย  และเมื่อประเมินเสร็จหากดำเนินการเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดจะมีใบประกาศให้อยู่ในระบบ โดยผู้ประกอบการ สามารถปริ้นมาติดแสดงไว้ที่สถานประกอบการ สร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการได้ทันที

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลาขับเคลื่อนโดย Blogger.