Header Ads
พะเยา เพื่อไทย!!!บุกเยี่ยม FC เชียงม่วนนายแพทย์ชลน่าน  ศรีแก้ว  หัวหน้าพรรคเพื่อไทย  เดินทางมาเยี่ยม FCอำเภอ เชียงม่วน   จังหวัดพะเยาออก ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านและสมชิกอย่างอบอุ่น หลังจากได้พูดคุยกับชาวเชียงม่วน ได้ถามถึงปัญหาและความเป็นอยู่ของชาวเชียงม่วนอย่างเป็นกันเอง และ จากนั้นก็ร่วมรัปทานอาหารร่วมกับพี่น้องชาวเชียงม่วนพูดคุยถึงการรณรงค์การเลือกตั้งในครั้งใหม่ นพ.ชลน่าน  ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยังกล่าวอีกว่า หากมีเวลาจะกลับมาเยี่ยมจังหวัดน่านตลอด  ร่วมถึงอำเภอเชียงม่วนเหมือนบ้านพี่เมืองน้อง ซึ่งก่อนจะมาเป็นจังหวัดพะเยา ได้อยู่ในการปกครองของจังหวัดน่านมาก่อนจากนั้นเวลาต่อมาก็แบ่งแยกมาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย และมาขึ้นเป็นจังหวัดพะเยาจนถึงปัจจุบัน ตามคำเรียกร้องของ FC และสมาชิกที่อยากพบปะพูดคุย ซึ่งเป็นเรื่องยินดีอย่างยิ่ง จากนั้นก็ได้ให้กำลังใจ พี่น้องชาวเชียงม่วนและพี่น้องชาวพะเยาทุกท่าน  และจะไม่ทิ้งชาวพะเยาแน่นอน

ภาพ/ข่าว พรรณณีย์  มูลเทศขับเคลื่อนโดย Blogger.