Header Ads

 


ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินให้กับ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุน จำนวน 25,000 บาท ให้กับ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เพื่อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ  โดยมี นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เป็นผู้รับมอบ 

สำหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจะรับสงเคราะห์บุคคลพิการหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีญาติหรือผู้ใดให้ความอุปการะเลี้ยงดู ไม่มีที่อยู่อาศัย โดยสถานคุ้มครองฯ จะนำมาฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

โดยสถานคุ้มครองฯ แห่งนี้มีที่พักรวม 11 อาคาร และมีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงดูแลทุกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบัน มีผู้พิการที่พักอาศัยและอยู่ในความดูแลทั้งสิ้น 400 คน


ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.