Header Ads
อนุบาลหนองบัว เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัส covid-19 ในพื้นที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์เริ่มคลี่คลายลง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ โดยการทำความสะอาด ภายในบริเวณโรงเรียน ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลหนองบัวได้นำรถบรรทุกน้ำและเจ้าหน้าที่มาร่วมทำความสะอาดในครั้งนี้ ทางด้านโรงเรียนมีการจัดเตรียมมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส Covid-19 โดยการตั้งจุดคัดกรอง บริเวณทางเข้า-ออก ของโรงเรียน  การเว้นระยะห่าง Social distancing  ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม รับการตรวจจากทางอำเภอหนองบัว สาธารณสุขอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้หรือไม่

นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว(เทพวิทยาคม)กล่าวว่า

โรงเรียนมีมาตรการ เตรียมความพร้อม 

1.ประเมินตนเองด้วยThai Stop covid ผ่าน 44 ข้อ

2. จัดกิจกรรมเป็นกลุ่มเล็กๆมีระยะห่าง เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ วิธีการจัดการเรียนการสอน จะจัดแบ่งเป็นตำบล เช่น 2 ตำบล ต่อ 1 ห้องโดยในแต่ละห้องเรียนไม่เกิน 15 คน การจัดห้องเรียนแบบนี้จะสะดวกในการจัดการในกรณีที่เด็กติด covid-19 จะได้สั่งพักทั้งตำบลเพื่อรักษา 

3. อาหารปรุงสุกใหม่ ทางโรงเรียนมีแม่ครัวที่มีความพร้อมทุกอย่างสามารถปรุงสุกและรับประทานได้เลย

4. สิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดทั้งบริเวณโรงเรียน โต๊ะเรียน เพื่อให้ปราศจากเชื้อโรค

5. มีจุดพักคอยโดยใช้อาคารอเนกประสงค์ในโรงเรียน

6.เช็คข้อมูลในการรับวัคซีนของเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป นี่คือมาตรการเข้มงวดที่ต้องดำเนินการทุกครั้ง

 ส่วน 6 มาตรการหลัก

1. เว้นระยะห่าง Distancing เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

2. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษาหากนักเรียนคนไหนไม่มีทางโรงเรียนจะมีแจกให้

3. ล้างมือ ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำ นาน 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์

4. คัดกรองวัดไข้ หากนักเรียนคนใดมีไข้ ทางโรงเรียนจะให้ไปรอที่จุดพักคอยในอาคารอเนกประสงค์ที่ได้จัดไว้ และติดต่อผู้ปกครองหรือทางโรงพยาบาลนำตัวไปรักษาต่อไป

5. ลดการแออัด ลดการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มคนจำนวนมาก

6. ทำความสะอาด ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม อาทิ ที่จับประตู ลูกบิด ราวบันได 6 มาตรการเสริม 

1.ดูแลใส่ใจปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการ

2. ใช้ช้อนกลางส่วนตัวที่นำมาจากบ้าน ทางโรงเรียนจะไม่ให้ใช้ช้อนร่วมกัน

3. กินอาหารปรุงสุกใหม่ หากเก็บไว้เกิน 2 ชั่วโมงควรนำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึง

4. ไทยชนะ ลงทะเบียนตามรัฐกำหนดเช่นไทยชนะ หรือบันทึกการเข้า-ออก 

5. สำรวจตรวจสอบ สำรวจบุคคล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง 

6. จัดการตัวเอง กักกันตัวเอง 14 วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค

ภาพ/ข่าว ภคพล ครองสิน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.