Header Ads

 


"พัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0"


เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมไม้ใหญ่รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นางณัฎฐ์พิชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายณรงค์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ส่งเสริมพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค  4.0 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรได้เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโอท๊อปให้มีความสามารถและมีทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์และเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าโอท้อปผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท๊อปโดยจะมีการประชุมระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายนถึง 1 ธันวาคม 2564 โดยมี ดร.พันธุ์ทิพา ขวัญทองอินทร์ รองประธานสภาหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากร สอนวิธิการเปิดเพจเพื่อนำเสนอคุณภาพของสินค้า และฝึกเทคนิคการไลน์สด เทคนิคการใช้เทคโนโลยียุคใหม่ให้เกิดประโยชน์ในการขายสินค้าโอท็อปซึ่งเป็นการสอนการลงลึกถึงวิธีการคิดและจะผลิตสินค้าชนิดไหนอย่างไรถึงจะตรงตามที่ผู้บริโภคมีความต้องการ และมีวิทยากรจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจสินค้าโอท็อปมาร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย การประชุมครั้งนี้ได้มีกลุ่มเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าโอท้อปได้นำผลิตภัณฑ์สินค้าของตนเองมาโชว์และพร้อมจำหน่ายในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30  กว่าคน
ภาพ/ข่าว สุเทพ อินทจันทร์ กำแพงเพชร

ขับเคลื่อนโดย Blogger.