Header Ads
“กองทัพเรือ มอบผ้าห่มกันหนาวให้ประชาชนในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร”


วันที่ 22 ธันวาคม 2564 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย คุณ ศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ 

พลเรือโท ธีรยุทธ นอบน้อม รองเสนาธิการทหารเรือ ฝ่ายยุทธการ นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอธาตุพนม คุณชัญญา แสงไกล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจภาครัฐธนาคารกรุงไทย  ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาภัยหนาว ณ วัดเกษมสุข บ้านกุดโง้งใหญ่  หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 กองทัพเรือ รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากผู้ให้การสนับสนุน ในกิจกรรม “กองทัพเรือ และพันธมิตร รวมใจบรรเทาภัยหนาว” ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ การให้บริการตัดผมฟรี จากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และจุดบริการน้ำดื่มฟรี จากธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร

กองทัพเรือได้ลำเลียงผ้าห่มที่ได้รับมอบ ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งบ้านกุดโง้งใหญ่ อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานีเรือมุกดาหาร หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนม เป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และมีความต้องการเครื่องกันหนาวเป็นอย่างมาก  

นอกจากนี้ยังได้มอบถึงยังชีพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ทั้งนี้กองทัพเรือจะดำเนินการมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนพื้นที่รับผิดชอบ อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นตลอดห้วงฤดูหนาว 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 มาถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้จะนำผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับมอบ จำนวนทั้งสิ้น 7,500 ผืน ส่งให้แก่หน่วยต่างๆของกองทัพเรือ เพื่อลำเลียงขึ้นขบวนรถเดินทางไปมอบให้แก่ พี่น้องประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยต่างๆดังนี้ รักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงจำนวน 6,000 ผืน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจำนวน 500 ผืน กรมการสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศทหารเรือ จำนวน 500 ผืน และ กรมอุทกศาสตร์ จำนวน 500 ผืน
ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.