Header Ads
ผู้ว่าฯพิจิตรพาปั่นจักรยานเยี่ยมราษฎรส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านเป็นของขวัญของฝากปีใหม่ วันที่ 16 ธันวาคม 2564  ความคืบหน้าจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชาวบ้านของ นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม   ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรคนที่ 58 จึงได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ไมตรีของส่วนราชการกับส่วนท้องถิ่นด้วยการนำปั่นจักรยานเพื่อเยี่ยมเยือนราษฎรในเขตพื้นที่ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร โดยมี  นายสุภโชค ศิลปคุณ นายอำเภอสามง่าม , นางกัญนิกา อินทรกูล นายกเทศมนตรีตำบลเนินปอ “นายกแหม่ม” ที่นำพาชาวบ้านและส่วนราชการท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มเด็กๆและเยาวชนเกือบ 200 คน ร่วมกันขี่จักรยานไปรอบหมู่บ้านโดยได้นำสิ่งของจากเหล่ากาชาดพิจิตรไปเยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย 2 ครัวเรือน โดยบ้านแรกที่ขี่จักรยานนำสิ่งของไปให้เป็นบ้านของ น.ส.นารี  ไสงาม อายุ 62 ปี อยู่หมู่ 6 ต.เนินปอ และ บ้านหลังที่สองเป็นบ้านของ นางบุญมี รอดผลุย อายุ 79 ปี อยู่หมู่ 5 ต.เนินปอ ซึ่งจากการไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มให้กับราษฏรทั้ง 2 ราย  อีกทั้งผู้ว่าฯพิจิตร ยังได้สั่งการให้ พม.พิจิตร และ สาธารณสุขพิจิตร ช่วยดูแลผู้สูงอายุทั้ง 2 รายนี้

 

จากนั้นได้ขี่จักรยานไปพบปะชาวบ้านในชุมชนตลาดลาว ซึ่งเป็นย่านชุมชนของ ต.เนินปอ เพื่อดูการทำมาค้าขายและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรรวมถึงปั่นจักรยานไปที่กลุ่มทอผ้าลาวครั่ง บ้านสระยายชี ซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าและผลิตสินค้าOTOP ที่สร้างรายได้เสริมให้ชาวบ้านนอกจากอาชีพทำนา โดย ผู้ว่าฯพิจิตร ได้ให้คำแนะนำถึงการทำตลาดแบบระบบออนไลน์เพื่อที่จะได้ขายสินค้าให้เป็นของกิน ของใช้ ของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่เนื่องจากกลุ่มทอผ้าลาวครั่งแห่งนี้มีฝีมือในการทำผ้าทอ ผ้าไทย ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนอีกด้วยจากนั้นได้ชมการแสดงพื้นบ้านของชาวบ้านที่จัดการแสดงมาต้อนรับ

 

โดย นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม   ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรคนที่ 58  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านยามเย็นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของจังหวัดพิจิตร ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยจะตระเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆใน 12 อำเภอของ จ.พิจิตร เพื่อรับฟังปัญหา รับฟังข้อเสนอแนะ  รับฟังความต้องการ รับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรดังกล่าวอีกด้วย


สิทธิพจน์  พิจิตร

ขับเคลื่อนโดย Blogger.