Header Ads
โยธาธิการและผังเมืองชุมพร จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านหาดทรายรี จ.ชุมพร     วันนี้(2 ธ.ค. 64) เวลา 13.00 น. ณ อาคารพระประวัติ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ม.6 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร กรมโยธาธิการและผังเมือง มอบหมายให้ นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุป โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านหาดทรายรี ในพื้นที่ ม.6 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร หลังประชาชนในพื้นที่หวั่นเกิดกระทบกับชายหาดบ้านหาดทรายรีในอนาคต โดยมี นายยุทธชัย จิตอารีรัตน์ เจ้าท่าภูมิภาคสาขาชมพร ,นาวาเอกกิตติพงษ์ พุ่มสร้าง รอง ผอ.ศรชล.จ.ชุมพร พร้อมด้วยวิศวกรเข้าร่วม

      ทางด้าน นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร กล่าวว่า วันนี้ทางกรมโยธาธิการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดบ้านหาดทรายรี ม.6 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร เนื่องจากประชาชนยังไม่มีความเข้าใจรายละเอียดของโครงการดังกล่าว โดยการจัดประชุมในวันนี้ มีประชาชนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับโครงการมาร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความเข้าใจของโครงการและหาข้อสรุป โดยก่อนหน้านี้อาจจะประชาชนบางรายบางกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจและมีความเป็นห่วงโดยเฉพาะการออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง เกรงว่าจะพังหรือเสียหายเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมา ซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเองก็มีความเป็นห่วงในประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงออกแบบโครงสร้างที่แข็งแรงและมุ่งเน้นป้องกันรักษาชายหาดอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นชุมชนแห่งนี้ไว้ด้วย

     วันนี้เราจึงได้ให้ ผู้ออกแบบก่อสร้างของโครงการ เราร่วมประชุมผ่านร


ะบบ zoom โดยมี ผศ.ดร. สมฤทัย ทะสดวก นักวิชาการภาควิศวกรรม , รศ.ดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช นักวิชาการภาควิศวกรรมชายฝั่ง ,นายจิรกร มุสิกะพันธ์ วิศวกร ,นายประทีป ณ ถลาง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เข้ามาชี้แจงประเด็นข้อสงสัยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ทุกฝ่าย

     การประชุมชี้แจงโครงการในวันนี้ เราจึงมีข้อสรุปร่วมกันว่า “ไม่มีผู้คัดค้าน” แต่มีผู้เสนอว่า ควรทบทวนรูปแบบ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งนี้โครงการได้เกินหน้าก่อสร้างฐานรากของไปแล้วกว่า 70% ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่ในระหว่างช่วงของการก่อสร้างโครงการดังกล่าวอยู่บ้าง 

     ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่มีเจตนามาคัดค้านอะไรทั้งสิ้น เพียงแต่จะมาช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณาให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพจากโครงการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514
ขับเคลื่อนโดย Blogger.