Header Ads
จังหวัดนนทบุรีประชุม โครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่    วันนี้( 13 ธ.ค.64)  ที่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  นางสาวนางสาวอโรชา นันทมนตรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนร่วมประชุม โครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ โดยมี นายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ในการขับเคลื่อนนโยบายกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์มาตรการและแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปประธรรม สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและให้เกิดการบูรณาการร่วมคิดร่วมวางแผนของประชาชนในพื้นที่ในการสร้างนวัตกรรมทางสังคมด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืน


ภาพ/ข่าว  ฉัตรมงคล สิงห์โตขับเคลื่อนโดย Blogger.