Header Ads

 


เร่งซ่อมแม่น้ำปิงรับมือปัญหาภัยแล้ง ชลประทานจังหวัดเผยหากซ่อมเสร็จสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้หลายพันไร่


ชลประทานนครสวรรค์จัดจ้างผู้รับเหมาเอกชนซ่อมฝายกั้นแม่น้ำปิง บริเวณพื้นที่ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอเก้าเลี้ยว และอำเภอเมืองนครสวรรค์พร้อมทั้งเตรียมรับมือกับปัญหาภัยแล้ง  หลังฝายกั้นแม่น้ำปิงในพื้นที่ดังกล่าวพังลงเป็นระยะทางยาวกว่า 20 เมตร จนระดับน้ำต่ำกว่าปากคลองสาขาทำให้เกษตรกรในพื้นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

จากการเปิดเผยของนายศุภชัย  มโนการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ เผยว่าฝานกั้นแม่น้ำปิงบริเวณตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ทรุดและชำรุดเสียหายเป็นแนวยาวกว่า 60 เมตร ทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่  ล่าสุดอยู่ในระหว่างดำเนินการซ่อมแซมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมทั้งนี้หากซ่อมฝายเสร็จแล้ว แม่น้ำปิงก็จะอยู่ระดับเดียวกับฝายชะลอน้ำ ทำให้น้ำสามารถไหลเข้าคลองสาขาต่างๆได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร อำเภอเก้าเลี้ยว และอำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้มากกว่า 30,000 ไร่ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.