Header Ads
เชียงของรับนักท่องเที่ยวเปิดตลาดถนนคนเดินวัฒนธรรมไทลื้อหาดบ้าย หาดทรายทอง


ที่ วัดหาดบ้าย ตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นายทัศนัย  สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของพร้อมด้วย  นายกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงของ ร่วมเป็นประธานเปิดตลาดตลาดถนนคนเดินวัฒนธรรมไทลื้อหาดบ้าย หาดทรายทอง มีนายวิสูตร บัวชุม ผอ.ททท.สนง.เชียงราย พร้อมด้วย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด แขกผู้มีเกียรติ ส่วนราชการและนักท่องเที่ยว ร่วมพิธี 

การจัดกิจกรรมตลาดถนนคนเดินวัฒนธรรมไทลื้อหาดบ้าย หาดทรายทอง สืบเนื่องจากตําบลริมโขง มีวัฒนธรรมไทลื้อที่มีเอกลักษณ์ตามวิถีชุมชนท้องถิ่นที่หลากหลาย อาทิ ผ้าทอ ไทลื้อ อาหารไทลื้อ รวมถึงที่พักโฮมสเตย์ตามแบบวัฒนธรรมไทลื้อ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดถนนคนเดินวัฒนธรรมไทลื้อหาดบ้าย หาดทรายทองขึ้น   เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดวิถี วัฒนธรรมพื้นบ้าน พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านสินค้า ท่องเที่ยว บริการ และการค้า ให้ได้ คุณภาพและปลอดภัย แบบ New Normal ปลอดมลพิษ โดยมีแนวทางในการพัฒนาเพื่อกระตุ้นการ ท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอเชียงของ ตามนโยบายเปิดประเทศของ นายกรัฐมนตรี และเพื่อรองรับการเปิดรับการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายนายภาสกร บุญลักษม์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย ซึ่งจังหวัดเชียงรายถูกกําหนดให้เป็นพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยวในระยะที่ 2ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565  โดยใช้แคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว Blooming Chiang Rai ที่สื่อ ความหมายถึง ความเบ่งบานของดอกไม้ ผู้คน และศิลปวัฒนธรรม ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้ นักท่องเที่ยวได้รับความสุขและประสบการณ์ที่เหนือกว่า

สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว การค้า และบริการ ตลาดถนนคนเดินวัฒนธรรมไทลื้อหาดบ้าย หาดทรายทอง มีการจัดขึ้นในห้วงวันที่ 4 , 11 , 18 และวันที่  ๒๕ ธันวาคม 2564 ภายในงาน ท่านจะได้ชมการแสดงวัฒนธรรมไทลื้อ การออกร้านค้าขายสินค้าไทลื้อ และผลิตภัณฑ์ของดีอำเภอเชียงของ ทั้งอาหาร ของที่ระลึก ของอุปโภคบริโภค และพลาดไม่ได้กับกิจกรรมล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกริมน้ำโขง  ทดลองสวมใส่ชุดไทลื้อ และรับประทานอาหารขันโตกแบบไทลื้อ    ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด หรือมีผลตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK เป็นลบภายใน ๗๒ ชั่วโมง ต้องสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19

ท่านยังสามารถสัมผัสวิถีชีวิตของสองฝั่งโขงสองประเทศไทย และ สปป.ลาว ได้ที่ลานระเบียงริมโขงเชียงของ รูปแบบโฉมใหม่ ซึ่งจะเป็นระเบียงโขงที่สวยงามที่สุด ที่มีเส้นทางเดิน-วิ่ง และเส้นทางปั่นจักรยาน  เลียบลำน้ำโขงกว่า 7 กิโลเมตร   นอกจากนี้ท่านยังสามารถชมและเซลฟี่ภาพวาดบนกำแพง (Wall Arts) โดยศิลปินชาวเชียงราย  ชมพระอาทิตย์ ขึ้นและตก ที่งดงามที่สุด   ท่านอาหารอร่อยๆ ปลาแม่น้ำโขง  อาทิปลาคัง ปลาค้าว ปลาแคร่ ทั้งต้มยำปลาน้ำโขง ปลาทอดสมุนไพร่ อื่นๆ ได้ที่ “ร้านอาหารฝ้ายเงิน” พร้อมพักผ่อนหย่อนใจได้ที่โรงแรมริมโขงริเวอร์ไซด์

ภาพ/ข่าว จักรภัทร แสนภูธร- รมณ ภัทรทองศักดิ์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.