Header Ads

 


ฉะเชิงเทรา-กลุ่มสืบสานรักษ์ประเพณีเคหะบ้านโพธิ์และชาวชุมชนเคหะบ้านโพธิ์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

  


วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ชุมชนเคหะบ้านโพธิ์ ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายพงษ์ศักดิ์ บุญสิน รองประธานกลุ่มสืบสานรักษ์ประเพณีเคหะบ้านโพธิ์ เป็นประธานจุดธูปเทียนพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ  โดยมี สมาชิกเทศบาลตำบลลาดขวาง คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน อสม. ในพื้นที่ ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และชาวชุมชนเคหะบ้านโพธิ์มาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกันอย่างมาก

 

*นายสาโรจน์ มณีรัตน์ ประธานกลุ่มสืบสานรักษ์ประเพณีเคหะบ้านโพธิ์ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ" ในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเทิดทูนพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 และเป็นการให้ความสำคัญกับบทบาทของพ่อที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสังคมไทย การจัดกิจกรรมจะนำมาชึ่งความสมัครสมานสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป
 

------ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายสาโรจน์ มณีรัตน์ ประธานกลุ่มสืบสานรักษ์ประเพณีเคหะบ้านโพธิ์-----

 

 **ข้อมูลภาพข่าว:นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง ผู้สื่อข่าว TODAY NEWS ช่อง 13 สยามไทย รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.