Header Ads

 


“ชาวบ้านปักธงชัย” ก้มกราบข้างทำเนียบ วอนนายกรัฐมนตรี ให้ความเป็นธรรม หลังบ้านที่ถูกไฟไหม้ถูกสร้างผิดแบบ นาน 10 ปี คดีไม่คืบ

 
วันนี้ (17 ธ.ค.64) เวลา 11.00 น. ที่ประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล   นางสาวยุคันธร วีรชัยสุนทร  พร้อมด้วย นางสาววรรณรัตน์ วีรชัยสุนทร และ นางสาวพรชนก วีรชัยสุนทร  กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอความเป็นฑรรม และขอให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เรื่องการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ไม่เป็นไปตามแบบที่ยื่นขอไปกับเทศบาลปักธงชัย และได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างตามแบบเดิมอย่างถูกต้อง และได้ไปร้องเรียนตามหน่วยงานรัฐต่างๆ  ตั้งแต่ปี 2559 แต่เรื่องกลับเงียบหายเหมือนถูกซุกไว้ใต้พรม


โดยกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งตรวจสอบ 3 ข้อ คือ


1.กรณีสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เปลี่ยนแปลงการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ตามผังการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังที่กรมธนารักษ์เคยอนุมัติเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

2. กรณีที่จังหวัดนครราชสีมาสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและเทศบาลเมืองปัก ได้ร่วมกันวางผังก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิให้กระทรวงการคลัง ขึ้นใหม่ ซึ่งกรมธนารักษ์และผู้เช่าทั้ง 6 รายได้เห็นชอบผังการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ทั้งที่ท่านได้คัดด้านมาโดยตลอดว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายถือเป็นการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่หรือไม่

    3. ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิให้กระทรวงการคลังของผู้เช่าทั้ง 6 รายว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายหรือไม่ ใครเป็นผู้อนุญาต หากไม่เป็นไปตามกฎหมายขอให้ระงับการก่อสร้างโดยทันทีขณะที่ กระทรวงยุติธรรม ได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องยืนยันรับรอง  24 ต.ค2562 และ 5 พ.ค 2564  แจ้งหนังสือถึงผู้ร้องมีสิทธิ์ก่อสร้างอาคารตามผังเดิมนางสาวยุคันธร กล่าวว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2554 ซึ่งได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่ตลาดปักธงชัย บ้านเรือนมีอาคารพาณิชย์ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงกว่า 12 คูหา แม้ภายหลังจะมีการเยียวยาจากหน่วยงานราชการและเชิญผู้เสียหายมาเข้าร่วมประชุมเพื่อหาทางเยียวยาให้กับกลุ่มผู้เสียหาย   ต่อมาปี 2556 กรมธนารักษ์ ได้ส่งผังการปลูกสร้างอาคารที่กรมธนารักษ์ ได้ปรับปรุง และมีการเห็นชอบจากกองช่างเทศบาลเมืองเมืองปักตาม  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  ซึ่งข้อบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องถูกต้องแล้ว และจะก่อสร้างตามแบบแผนผังอาคารแบบเดิม ทั้งจำนวนความกว้างและยาวของอาคาร 

 

จากนั้นกลุ่มผู้เสียหายได้รับทราบแบบแผนผังอาคารใหม่ ซึ่งไม่ตรงตามกับแบบเดิมที่ได้มีหนังสืออนุมัติไว้ จึงทำให้กลุ่มผู้เสียหายไปร้องเรียนกับหน่วงยงานภาครัฐต่างๆ ทั้งกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ก.พ. ทำเนียบรัฐบาล หากนับเวลาก็เข้าสู่ปีที่ 9 แล้ว แต่สุดท้ายเรื่องราวความเดือดร้อนกลับเงียบหายไป   มีเพียงกระทรวงยุติธรรม ที่ทำหนังสือตอบกลับมายังผู้ร้องเรียน ว่า เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าว อยู่ในระหว่างการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย จึงได้ส่งเรื่องไปยัง กระทรวงมหาดไทย พิจารณาตามอำนาจหน้าที่แล้ว


ดังนั้น วันนี้จึงต้องการมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้ติดตาม ตรวจสอบความคืบหน้าที่กลุ่มผู้เสียหาย ได้เคยมาร้องเรียนไว้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559  ซึ่งที่ผ่านมา ก็มีการติดตามทวงถามเรื่อยมา แต่เจ้าหน้าที่ แจ้งเพียงว่า  ได้ส่งประสานเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


อย่างไรก็ตาม ได้มีเจ้าหน้าที่ของทำเนียบรัฐบาล เป็นตัวแทนรับหนังสือจาก กลุ่มชาวบ้าน  ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้เสียหาย ได้ก้มลงกราบ และตะโกนขอความเป็นธรรมและขอความเมตตาต่อนายกรัฐมนตรี ว่า “อย่าทิ้งประชาชน”


ขับเคลื่อนโดย Blogger.