Header Ads

 


ชุมพร - จัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำท่วมวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายปกาสิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอหลังสวน พร้อมด้วย นายประมูล อุ่นเรือน ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร นางสาวสุนารี บุญชุบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร และ นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร นำพี่น้องประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังสถานการณ์น้ำท่วม ณ บริเวณวัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง) ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในอำเภอหลังสวน

    นายปกาสิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอหลังสวน กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติในวันนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะฟื้นฟูดูแล เยียวยาพี่น้องที่ประสบภัยของอำเภอหลังสวน ซึ่งได้นำรถน้ำและพี่น้องจิตอาสามาช่วยกันกวาดล้างทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะสถานที่ราชการ วัด โรงเรียน และสวนสาธารณะ ซึ่งวันนี้ได้เน้นดำเนินการที่ วัดราชบุรณะ ที่เป็นพุทธมณฑลจังหวัดชุมพร และสวนสมเด็จย่า ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมา โดยวันนี้เป็น Kick off กิจกรรม ซึ่งเราจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ในอำเภอหลังสวน ซึ่งได้ดำเนินการช่วยเหลือกันมาตลอดตั้งแต่ช่วงน้ำท่วม จนถึงขณะนี้ โดยเฉพาะพี่น้องจิตอาสาที่ได้ช่วยเหลือที่น้องประชาชนมาโดยตลอด

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514ขับเคลื่อนโดย Blogger.