Header Ads
นครนายก - ศูนย์รับบริจาคโลหิตแห่งชาติ สาขานครนายก ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ออกหน่วยขอรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ที่รอผ่าตัดเป็นจำนวนมาก        

 ที่หอประชุมอำเภอปากพลี ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ศูนย์รับบริจาคโลหิตแห่งชาติ สาขานครนายก ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก อำเภอปากพลี และธนาคารเลือดโรงพยาบาลนครนายก ออกหน่วยเคลื่อนที่ขอรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากพลี เพื่อสำรองโลหิตไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารักษาในโรงพยาบาลนครนายก


     นายปรีชา ดิลกพรเมธี นายอำเภอปากพลี นายปพนศักดิ์ ขันติชัยมงคล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) พร้อมคณะให้การต้อนรับ พร้อมทักทายให้กำลังใจกับผู้ที่มาบริจาคโลหิตตลอดจนปิดรับบริจาค ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกได้รับการประสานจากศูนย์รับบริจาคโลหิตแห่งชาติ สาขานครนายก ว่าปัจจุบันโลหิตที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทั้งในและนอกสถานที่ มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบให้มีผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลงอย่างมาก ทำให้โลหิตขาดแคลน ไม่เพียงพอในการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วย โดยทางโรงพยาบาลนครนายกได้ออกมารับบริจาคโลหิตกับผู้มีจิตศรัทธา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากพลี ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-12.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ข้าราชการตำรวจ ทหาร ประชาชน และพระสงฆ์ ที่ทราบข่าวได้เดินทางมาบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก เป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้ นายปรีชา ดิลกพรเมธี นายอำเภอปากพลี ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจแสดงตนร่วมบริจาคโลหิต โดยให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งเครียด โดยครั้งนี้มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 125 ราย พระสงฆ์ 2 รูป ไม่ผ่านเกณฑ์ 35 ราย ยอดผู้ที่บริจาคโลหิตจำนวน 90 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 40,500 ซีซี  ซึ่งจะได้นำไปช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยและผู้ที่รอผ่าตัดต่อไป


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.