Header Ads
“ อุตรดิตถ์จัดจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ “
วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

 ณ วัดดอยท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับอุตรดิตถ์ วัดดอยท่าเสา มณฑลทหารบกที่ 35 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลตำบลท่าเสา ชุมชนคุณธรรมวัดดอยท่าเสา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย ทาสีกำแพงวัดดอยท่าเสา และทำความสะอาดบริเวณภายในวัดดอยท่าเสาโดยรอบ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันประสูติ โดยมี นายผล  ดำธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และนำทาสีกำแพงวัดดอยท่าเสา  ซึ่งมี นายสุรพันธ์  เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าว และกำกับดูแลการดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน        การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ร่วมกับศูนย์จิตอาสาจังหวัดอุตรดิตถ์  


ทั้งนี้  การจัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามโครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ตามนโยบายของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้พสกนิกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแรงร่วมใจกัน แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ อย่างอเนกอนันต์ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และธำรงรักษาไว้ให้มั่นคงสืบไป นาคา คะเลิศรัมย์/รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.