Header Ads
ระยอง-องค์​กา​รสวนพฤกษศาสตร์​ จัดกิจกรรม​ปลูกพันธุ์​ไม้หายาก​ในพื้นที่ชุ่ม​น้ำระดับชาติ​ สวนพฤกษศาสตร์​ระยองเมื่อ​วันที่​ 10 ธ.ค.2564 ที่สวนพฤกษศาสตร์​ระยอง​ ต.ชากพง​ อ.แกลง​ จ.ระยอง​ พล.ร.อ.พิเชฐ​ ตานะเศรษฐ  ประธาน​อนุกรรมการ​ขับเคลื่อน​นโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุม​ภายใน​ และกรรมการ​องค์​การสวนพฤกษศาสตร์​ กระ​ทรวงทรัพยากรธรรมชาติ​และ​สิ่งแวดล้อม​ เป็น​ประธาน​เปิด​กิจกรรม​ปลูกพันธุ์​ไม้หายาก​ต้นตะเคียนทอง​ จำนวน 50 ต้น​ ในพื้นที่ชุ่ม​น้ำระดับชาติ​ สวนพฤกษศาสตร์​ระยองดังกล่าว​ พร้อมมอบพันธุ์​ไม้หายากให้ผู้แทนองค์กร​ต่างๆ​ ในพื้นที่ มีนายยุทธพล​ องอาจอิทธิชัย​ รอง​ ผวจ.ระยอง​ และนายวัชนะ​ บุญ​ชัย​ หน.สวนพฤกษศาสตร์​ระยอง​ ร่วมกิจกรรม​ ซึ่ง​จัดโดยองค์การ​สวนพฤกษศาสตร์​  โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อ​เป็น​การ​อนุรักษ์​พันธุ์​ไม้​ใกล้​สูญพันธุ์​ และเป็​นการฟื้นฟูและคงความอุดมสมบูรณ์​ของทรัพยากร​ธรรมชาติ​ในพื้นที่ชุ่มน้ำระกับชาติ​ และเป็นการ​สร้าง​เครือข่าย​ความร่วมมือ​ในการอนุรักษ์​ฟื้นฟู​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​โดยการมีส่วนร่วมของฝ่ายนโยบาย​ ผู้​บริหาร​ ชุมชนในพิ้นที่​ รวมถึง​ผู้​ที่​เกี่ยวข้อง​ทุกภาค​ส่วน​ นอกจากนี้ยังเป็นการทำให้พันธุ์​ไม้หายาก​ พันธุ์​ไม้ใกล้สูญพันธุ์​ และพันธุ์​ไม้​ท้อง​ถิ่น​ได้รับการอนุรักษ์​และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์​ในพื้นที่ชุมน้ำ​ และเป็นการทำให้มีเครือข่าย​ความร่วมมือ​ในการดำเนินการด้านการอนุรักษ์​ฟื้นฟู​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​โดยการมีส่วร่วมของทุกภาค​ส่วน​อีกด้วย


สำหรับสวนพฤกษศาสตร์​ระยอง​ ตั้งอยู่ ต.ชากพง​ อ.แกลง​ จ.ระยอง มีพื้นที่ประมาณ​ 1,193 ไร่​ วัตถุประสงค์​การจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์​ระยองดังกล่าว​ เพื่อ​ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้​ประจำภูมิภาค​ตะวันออก​ เพื่อ​จัดเก็บ​รวบรวมเป็นฐานข้อมูล​พรรณไม้ของประเทศ​ รวมทั้ง​การอนุรักษ์​แหล่งพันธุกรรม​พืชตามแนวพระราช​ดำริ​ และสภาพ​นิเวศ​วิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำ​ สังคมพืชป่าเสม็ด​ ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าของท้องถิ่น​และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งศึกษา​เรียนรู้​ธรรมชาติ​ของ​เยาวชน​ รวมถึง​เป็นศูนย์​รวม​พรรณไม้น้ำ​ โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม​ แลกเปลี่ยน​พรรณไม้ให้ความรู้​แก่ชุมชน​  ส่งเสริมวัฒนธรรม​และภูมิปัญญา​ท้อง​ถิ่น​ด้านพืชในภาคตะวันออกสืบต่อไปอีกด้วย


วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.