Header Ads
ชุมชนคุณธรรมวัดธรรมาธิปไตยอุตรดิตถ์ มอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยวัดและประชาชนกลุ่มเปราะปราง

วันจันทร์ที่ 29  พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ชุมชนคุณธรรมวัดธรรมาธิปไตย ร่วมกับ มูลนิธิวัดธรรมาธิปไตย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีมอบข้าวสารอารหารแห้ง ให้กับวัดในพื้นที่อำเภอ ตรอน และประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม เป็นกิจกรรมจิตอาสา และเป็นสาธารณะสงเคราะห์ โดยมีพระมหามงคล ตปปุญโญ เจ้าอาวาสวัดธรรมาธิปไตย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆารวาส ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการชุมชนคุณธรรม และกรรมการมูลนิธิวัดธรรมาธิปไตยร่วมแจกสิ่งของ ณ ศาลาการเปรียญวัดธรรมาธิปไตย ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.