Header Ads
นครนายก - วัดธรรมปัญญา จัดพิธีไหว้หลวงพ่อเสาร์ 5 พระประธานอุโบสถตามประเพณี

  ที่วัดธรรมปัญญา ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จัดพิธีไหว้หลวงพ่อเสาร์ 5 พระประธานอุโบสถตามประเพณี หลังจากการทอดกฐินสามัคคี ประจำทุกๆปี โดยมีพระครูสุธรรมปัญญาวุธ เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญา เป็นประธานประธานสงฆ์  โดยมีคุณจันทร ไหลงามเจ้าของธุรกิจโรงงานปลาร้าจังหวัดชัยนาท ประธานใหญ่ นายครรชิต จันทบาล คุณอรุณี เมืองศรีนุ่น นายนฤพนธ์ โอษฐ์ยิ้มพลาย  นางสาวสันสนียา อินทร์นุ ประธานร่วม และพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมงานในพิธีจำนวนมาก


 ภายในงานได้จัดไหว้ขอบคุณหลวงพ่อเสาร์ 5 พระประธานอุโบสถตามประเพณี หลังจากการทอดกฐินสามัคคี ประจำทุกๆปี

ช่วงเช้า 07 .15 น.จัดถวายบายศรีชุดใหญ่ ผลไม้มงคล อาหาร ปี่พาทย์

เวลา 09.55 .ประกอบพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ เสาร์ 5 รุ่นที 1แบบพิมพ์ขนาด 3.5 เซนติเมตร เนื้อเงิน และเนื้อวโลหะ องค์ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเศรษฐีรุ่นเดียว รุ่น 1และเวลา 13.55 น.เป็นพิธีสวดมหาพุทธภิเษก สวดภาณยักษ์ใหญ่ กรณีพิเศษ เป็นอันเสร็จพิธี


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนยก


ขับเคลื่อนโดย Blogger.