Header Ads
ชุมพร - น้ำท่วมระลอก 4 หนักกว่าเดิม

 
วันที่ 1 ธันวาคม 2564  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร นำโดยพันโท ประสงค์  โอวาทฬารพร ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ได้จัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนจำนวน 3 ชุดพร้อมด้วยสนับสนุนรถสนามจำนวน 1 คัน สนับสนุนจังหวัดชุมพรเพื่อดำเนินการประกอบเลี้ยงอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับประสบอุทกภัยน้ำท่วม ทั้งนี้ท่านผู้พันได้ลงพื้นที่ พร้อมทั้งนำกำลังพลประชาชนเข้าดำเนินการขนย้ายสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่ตลาดอวยชัย 2 เทศบาลหลังสวน พร้อมทั้งได้นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากประสบอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลวังตะกอ จำนวน 10 หลังคาครัวเรือน ณ ตลาดอวยชัย 3 บ้านเรือนหลังคาครัวเรือน พื้นที่หมู่ 7 ตำบลบางน้ำจืด แสงเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่ 6 คนรถมอเตอร์ไซค์ 4 คัน ตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร  0818923514ขับเคลื่อนโดย Blogger.