Header Ads

 


ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภูเก็ต เตรียมความพร้อมของเรือรบและมนุษย์กบ รองรับปฏิบัติการทุกด้านในฝั่งทะเลอันดามัน ในการไปตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติราชการทัพเรือภาคที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2564


วันที่ 14 ธันวาคม 2564 พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ และคณะ ได้เดินทางมายังกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต โดยมี พลเรือโท สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมฝ่ายอำนวยการให้การต้อนรับ พร้อมทั้งหารือข้อราชการด้านความพร้อมของกำลังในกองเรือยุทธการ ที่ส่งมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน หลังจากนั้น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้ไปตรวจความพร้อมของชุดปฏิบัติการพิเศษ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3 หรือหน่วยซีล และเรือรบต่าง ๆ ที่จอดอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยได้ชมสาธิตปฏิบัติการฝึกด้านต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในทะเลของเรือหลวงแกลงและเรือหลวงแหลมสิงห์ และเข้าดูงานการอนุบาลเต่าทะเล ที่กองทัพเรือและสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกันทำงานเชิงอนุรักษ์และอนุบาลเต่าทะเล 

หน่วยกำลังต่าง ๆ ของกองเรือยุทธการ ที่ถูกส่งมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในพื้นที่ของทัพเรือภาค นับเป็นภารกิจที่มีความสำคัญในการปกป้อง รักษาอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ในพื้นที่ทางทะเล และทางบกที่รับผิดชอบ ซึ่งต้องปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด และต้องห่างไกลจากครอบครัวอันเป็นที่รัก จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ มีความกระตือรือร้นและมีความเสียลละ พร้อมปฏิบัติทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.