Header Ads
"2สส.จังหวัดกำแพงเพชรร่วมนำผ้าห่มกันหนาวพร้อมสิ่งของจำเป็นมอบให้กับ ชาวไทยภูเขาที่อยู่ในหุบเขาห่างไกลความเจริญ"


เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายสุรสิทธิ์ วงษ์วิทยานันท์(กำนันตู้) สส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐร่วมด้วยนายอนันต์ ผลอำนวย สส. จังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันนำเครื่องใช้จำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ผ้าห่มกันหนาว ข้าวสารถุง อาหารแห้ง อุปกรณ์การกีฬา รวมถึง แมสและแอลกอฮอลล้างมือเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 19 ไปมอบให้กับประชาชนชาวไทยภูเขาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 2 อำเภอคือ หมู่บ้านโล๊ะโค๊ะ อำเภอโกสัมพีนคร และบ้านป๋าคา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งทั้ง 2 แห่งเป็น

หมู่บ้านชาวเขาที่อยู่ในหุบเขาห่างไกลจากความเจริญมากต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางด้วยรถยนต์มากกว่า 3 ชั่วโมงถึงจะเข้าถึงตัวหมู่บ้านได้ ซึ่งชาวเขาทั้งสองหมู่บ้านขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวและเครื่องยังชีพซึ่งที่ผ่านมาหมู่บ้านแห่งนี้ต้องปิดหมู่บ้านตัดขาดจากโลกภายนอกไปแล้วครั้งหนึ่งสาเหตุจากการแพร่ระบาดของ โรคโควิด 19 และขณะนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพื้นที่จึงนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นกับการดำรงชีพไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรับฟังปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขดังกล่าว
ภาพ/ข่าว สุเทพ อินทจันทร์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.