Header Ads

 


จังหวัดอุตรดิตถ์ ปล่อยแถวบูรณาการเจ้าหน้าที่และขบวนรถปฏิบัติการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2565


วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.


ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก  นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวคณะเจ้าหน้าที่และขบวนรถปฏิบัติการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยมี หัวนห้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครกู้ภัย  สมาชิก อปพร. ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม  ชึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ประชาชนทั่วประเทศ มีความนิยมเดินทางมาเยือนอยู่เสมอ และเป็นเส้นทางสำหรับผ่านขึ้นสู่ภาคเหนือ ของประเทศไทย ส่งผลให้ในช่วงเทศกาลจะมีการเดินทางหนาแน่น และมีผู้เดินทางผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อท่องเที่ยวภาคเหนือเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 นี้ คาดว่าปริมาณการจราจรในทุกเส้นทางของจังหวัดจะมีความหนาแน่น ดังนั้นการตั้งจุดบริการประชาชน จุดตรวจบังคับใช้กฎหมาย และด่านชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ดูแลความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยอื่นๆ ที่จะเกิดแก่ประชาชน

ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งจุดตรวจบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 18 จุด ในพื้นที่ 9 อำเภอ จุดบริการบูรณาการร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ริมทางหลวงหมายเลข 11 บริเวณหน้าสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 อุตรดิตถ์ ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จุดบริการประชาชน จำนวน 3 จุด และด่านชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 7 วัน ระวังอันตราย


นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.