Header Ads
จังหวัดอุตรดิตถ์เตรียมจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด ประจำปี 2565 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการระบาดโรคโควิด-19 ด้วยความเคร่งครัด


ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด นายผล  ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางวันทนา  ดำธรรม  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “พระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 16 มกราคม 2565    เพื่อเป็นการเทิดเกียรติวีระชนพระยาพิชัยดาบหักให้ประชาชนได้มีโอกาสสักการะ พระยาพิชัยดาบหัก และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีการออกร้านของเหล่ากาชาด การตัดมัชฉากาชาด  การออกสลากกาชาด เพื่อจัดหารายได้ช่วยการกุศลและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของจังหวัดอุตรดิตถ์และกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ OTOP ของแต่ละอำเภอและส่วนราชการ  รวมทั้งการออกร้านและการประกวดร้านของทั้ง 9 อำเภอ  การแสดงบนเวทีกลาง เช่นการประกวดร้องเพลง ท้องถิ่นท้องที่สามัคคีเสียงทอง การประกวดนางสาวอุตรดิตถ์และขุนศึกคู่ใจพระยาพิชัยดาบหัก  การแสดงดนตรีของศิลปินชื่อดังและการแสดงบนเวทีกลางมากมายตลอด 10 วัน 10 คืน ที่บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ทั้งนี้แนวทางการการดำเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นตามมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวัง  ควบคุมการระบาดโรคโควิด-19 ด้วยความเคร่งครัด


นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน
      


ขับเคลื่อนโดย Blogger.