Header Ads
จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีเปิดงานวันดินโลกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก 2564      วันนี้( 14 ธ.ค.64)  เวลา 10.00 น.ที่สถานีที่ดินนนทบุรี ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี นนทบุรี  นางสาวนางสาวอโรชา นันทมนตรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันดินโลกประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก  พร้อมกันนี้ได้เปิดงานวันดินโลก World Soil Day 2021 พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร  ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรที่มีการปรับปรุงดินอย่างต่อเนื่องดีเด่น , เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับวันดินโลก , ปลูกต้นมะม่วงหลังโก่ง 

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนสำคัญของเกษตรกรประการหนึ่ง คือ ปัญหาดินขาดความสมบูรณ์ บางพื้นที่ดินเปรี้ยว บางพื้นที่ดินเค็ม ดินไม่สามารถทำการเกษตรได้ ดังนั้น พระองค์จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการปรับปรุงบำรุงดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทดลองและดำเนินการจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ช่วยให้เกษตรกรในหลายพื้นที่สามารถทำการเกษตรสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว กระทั่งในปี พ.ศ.2556 สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ถวายรางวัลและยกย่องพระองค์เป็น “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เป็นพระองค์แรกของโลก 


ภาพ/ข่าว  ฉัตรมงคล สิงห์โตขับเคลื่อนโดย Blogger.