Header Ads
ชาวบ้านปลื้ม มองชัดขึ้น“กำนันตู้”มอบแว่นสายตา พร้อมส่งต่อรักษาร่วม200 คน


เข้าวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ที่สวนเกษตร 3 ต. อำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ หรือ”กำนันตู้”สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.กำแพงเพชร แบบบัญชีรายชื่อ ได้จัดโครงการตรวจคัดกรองตรวจวัดสายตาและรักษาผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาให้กับประชาชนชาวอำเภอโกสัมพีนคร"โดยโครงการนี้ เป็นการร่วมมือระหว่างคณะแพทย์ประจำโรงพยาบาลอำเภอโกสัมพีนครและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา คือ อาจารย์ นายแพทย์อภิรักษ์ ชัยวิรัตนะ ประธานมูนิธิวงพิทักษ์ดวงตา จ.ชัยภูมิ พร้อมจักษุแพทย์จำนวนกว่า 10 ท่าน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทำการตรวจวัดสายตาให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งมีประชาชนที่มีปัญหาทางด้านสายตาที่ผ่านกระบวนการคัดกรองโควิดเข้าขอรับการตรวจวัดสายตาในครั้งนี้จำนวนกว่า 200 คน โดยบางส่วนที่มีความผิดปกติก็จะได้รับแว่นสายตากลับไป และบางส่วนที่มีปัญหาต้องรับการรักษาก็จะถูกส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับกาครักษาตามขั้นตอน ซึ่งทำให้ประชาชนที่เข้ารับบริการต่างปลาบปลื้มตามกันภาพ/ข่าว สุเทพ อินทจันทร์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.