Header Ads
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบกรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศทับพื้นที่นิคมสหกรณ์อำเภอทองผาภูมิและสังขละบุรี จำนวน 20 คน เข้ายื่นหนังสือ ยื่นหนังสือถวายฎีกา

 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่สำนักพระราชวังศาลาลูกขุน(วัดพระแก้ว)ตัวแทน กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบกรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศทับพื้นที่นิคมสหกรณ์อำเภอทองผาภูมิและสังขละบุรี  จำนวน 20 คน  ที่ได้รับผลกระทบในกรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศแนวเขตทับที่นิคมสหกรณ์สังขละบุรีและทองผาภูมิตั้งแต่ปี พศ 2534  กว่า 2แสน ไร่ มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 4,700 ราย นำโดย นายสุรินทร์  สุรินก้อน  พากลุ่มชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือ ยื่นหนังสือถวายฎีกาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี องค์ประธานที่ปรึกษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการ มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในอำเภอทองผาภูมิและสังขละบุรีที่ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมบังคับใช้กฎหมายและจับกุมชาวบ้านเป็นเวลาช้านานกว่า 30 ปี  โดยรายละเอียดฎีกาของกลุ่มชาวบ้านมีข้อความสำคัญดังต่อไปนี่  

             ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายสุวรรณ บัวโรย ในนามตัวแทนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบกรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศทับที่ทำกิน ของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอทองผาภูมิ และสังขละบุรี ในจังหวัดกาญจนบุรี    

             ข้าพระพุทธเจ้าขอทูลเกล้าถวายฎีกา ถึง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี องค์ประธานที่ปรึกษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการ มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี ในจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ได้รับความเดือดร้อยจากกรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศแนวเขตอุทยานทับพื้นที่นิคมสหกรณ์อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี กว่า ๒ แสนไร่

                 เนื่องด้วยกลุ่มประชาชนชาวอำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี ที่อาศัยอยู่ภายใต้ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี พ.ศ.๒๕๑๘   ได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๓๔ หลังจากอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศแนวเขตอุทยานทับพื้นที่ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่ อำเภอทองผาภูมิและสังขละบุรี พ.ศ.๒๕๑๘ กว่า ๒ แสนไร่ ส่งผลให้ประชานกว่า ๔,๗๐๐ ราย ได้รับผลกระทบ  บางส่วนถูกเจ้าหน้าที่อุทยานเขาแหลมบังคับใช้กฎหมายอุทยานจับกุมชาวบ้านในข้อหาบุกรุกพื้นที่อุทยานฯ  กลุ่มประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ยื่นหนังสือร้องขอหน่อยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนมาโดยตลอดกว่า ๓๐ ปี  แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหากรณีพื้นที่พิพาทนี้ได้  ทั้งยังทราบข่าวมาว่านิคมสหกรณ์สังขละบุรีและทองผาภูมิ จะประกาศสิ้นสภาพในเร็วๆนี้ หากเป็นเช่นนั้น ชาวบ้านอาจถูกจับกุมมากขึ้น เพราะพื้นที่ ที่ชาวบ้านเคยอยู่จะตกเป็นของอุทยานทั้งหมด โดยที่ชาวบ้านไม่มีกฎหมายอื่นคุ้มครอง อันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น ทั้งด้านเศษฐกิจ สังคม และด้านการพัฒนาของประเทศ ทำให้ชาวบ้านจะต้องมีคดีติดตัว ในฐานบุกรุกอุทยานฯ ทั้งที่ความจริงแล้ว อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเป็นผู้มาประกาศทับ แนวเขตของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี พ.ศ.๒๕๑๘ 

                  นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่หาที่สุดมิได้  ที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี องค์ประธานที่ปรึกษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการ มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ทรงเปิดมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามวัถุประสงค์ของมูลนิธิฯ กลุ่มประชาชนชาวสังขละบุรี และทองผาภูมิ มีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย และได้ทรงจัดตั้ง มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่ที่ทำกิน ของพสกนิกรชาวไทยทั้วประเทศ ที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดินที่ทำกิน   ข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบกรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศทับที่ทำกิน ขอโปรดกล้าโปรดกระหม่อม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี องค์ประธานที่ปรึกษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการ มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ทรงได้โปรดพระการุณาประทานให้ นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิและสังขละบุรีได้ทำหน้าที่ในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้แก่ชาวบ้าน ตามกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี พ.ศ.๒๕๑๘ ให้แล้วเสร็จตามหน้าที่ เพื่อความสงบสุขจะได้เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้ง ๒ อำเภอที่มีปัญหายาวนานมากว่า ๓๐ ปี เพื่อความเป็นอยู่ที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั้งยืนของประชาชนและประเทศชาติสื่บต่อไป  ขอพระองค์ท่านทรงโปรดให้อุทยานแห่งชาติเขาแหลมยกเลิกเพิกถอนการประกาศแนวเขตทับที่ดินของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี พ.ศ.๒๕๑๘  และขอพระองค์ท่านทรงโปรดประทานอภัยโทษให้กับประชาชนที่ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมบังคับใช้กฎหมายจับกุมในเขตพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าว ให้พ้นความผิด เพื่อประชาชนกลุ่มนั้นจะได้มาดูและครอบครัว และทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและแผ่นดินสื่บต่อไป

 หลังจากยื่นถวายฎีกาเสร็จกลุ่มชาวบ้านได้เดินทางไปที่ศาลปกครองสูงสุด เวลา15.00น เพื่อร้องศาลปกครองให้สั่งให้นิคมสหกรณ์ออกมาทำงานตามหน้าที่เพื่อออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ชาวบ้านตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิสังขละบุรี พ.ศ 2518และฟ้องร้องไห้กับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้ยกเลิกเพิกถอนกฤษฎีกาที่มีการประทับนิคมสหกรณ์สังขละบุรีและทองผาภูมิและให้หยุดระงับการกระทำจับกุมชาวบ้านในพื้นที่กรณีพิพาทระหว่างหน่วยงาน จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในนาม มูลนิธิภูบดินทร์ มาแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว 

ช่อง13 สยามไทยทีวีรายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.