Header Ads
ปราจีนบุรี – แม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานค่ายจักรพงษ์และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย        วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พลโทสุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่างๆของหน่วย พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการปฏิบัติงาน ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ (ระบบออนไลน์)  ระบบการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ก่อนที่จะกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล

        ในการนี้ ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี ได้นำเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานสาธารณภัย เข้าร่วมแสดงสาธิตขีดความสามารถของรถแต่ละชนิด ร่วมกับกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มทบ.12 และเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมในการประสานงานสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ที่จะได้รับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง เมื่อเกิดสาธารณภัยในทุกรูปแบบ

 สำหรับค่ายจักรพงษ์ เดิมทีมีกรมทหารราบที่ 19 เป็นหน่วยทหารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง เมื่อถึงปี พ.ศ.2560 จอมพลสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถกรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ พระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบกในขณะนั้น ได้เสด็จมาทรงตรวจกิจการทหาร ทรงพิจารณาเห็นว่าพื้นที่บริเวณดงพระรามมีลักษณะภูมิประเทศเหมาะสมที่จะเป็นที่ตั้งหน่วยทหาร จึงได้โปรดให้ย้ายกรมทหารราบที่ 19 จากริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง มาตั้ง ณ บริเวณดังกล่าวเป็นหน่วยแรก โดยทรงประทานเครื่องหมายประจำพระองค์ คือ จักร กับ กระบอง ให้เป็นสัญลักษณ์ประจำค่าย และให้ถือนาม “ค่ายจักรพงษ์” นับว่าเป็นค่ายทหารแห่งแรก(แบบตะวันตก)ของกองทัพบก 


////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.